Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją

wspiera proces obsługi produkcji jednostkowej i seryjnej. Najważniejsze realizowane w module zadania biznesowe to:
 • definiowanie i planowanie poszczególnych etapów procesu produkcji,
 • precyzyjne szacowanie kosztów i zapotrzebowania na surowce,
 • optymalizacja procesu produkcji,
 • wsparcie pracy pracowników działu produkcji, sprzedaży, logistyki i księgowości.
Symfonia Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspiera proces produkcji na każdym etapie.

ETAP I

Definiowanie technologii produkcji Definiuje normy w postaci kart technologicznych, pozwalających na tworzenie zmiennych wariantów do tego samego wyrobu, uwzględniających różne surowce, operacje, odpady oraz koszty. Wbudowany kalkulator umożliwia zasymulowanie kosztów produkcji określonej wielkości partii, a także sprawdzenie czasochłonności jej wykonania. Ułatwia prognozowanie wartości potencjalnych kontraktów i negocjowanie cen. Umożliwia dołączenie do karty technologicznej dokumentacji – plików w różnych formatach zawierających specyfikację procesu produkcji.

ETAP II

Planowanie Proces produkcji rozpoczyna się od utworzenia planu produkcyjnego, w którym decyduje się zarówno o ilości wyrobu, jak i technologii produkcji. Jednocześnie istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia stanów magazynowych oraz uzyskania bilansu brakujących składników przed wygenerowaniem zleceń produkcyjnych i przystąpieniem do realizacji. Plan produkcji można tworzyć w oparciu o zamówienia klientów z modułu Handel oraz pozycje wybierane ręcznie. W przypadku, gdy wyrób gotowy składa się z półproduktów i zachodzi konieczność wykonania tych półproduktów, moduł Zarządzanie Produkcją – po zatwierdzeniu planu – może generować zarówno zlecenie główne, jak i podzlecenia na potrzebne półprodukty.

ETAP III

Zlecenia produkcyjne Zlecenie produkcyjne jest podstawowym elementem operacyjnym modułu. Cała praca operacyjna wykonywana jest na zleceniu, tj. wystawianie dokumentów pobrania, przyjęcia oraz korekty, wprowadzanie wykonawcy zlecenia, po rejestrację rzeczywistych odpadów i czasu. Ułatwia to kontrolę nad powstałymi różnicami między normami zawartymi w karcie technologicznej a rzeczywistością.

ETAP IV

Kontrola realizacji zlecenia Za pomocą Karty Pracy dostępnej z poziomu zlecenia pracownik ewidencjonuje czas poświęcony na wykonaną operację. Oznaczenie operacji odpowiednim statusem pozwala określić na jakim etapie jest zlecenie. Przyjęcia magazynowe wykonywane bezpośrednio ze zlecenia umożliwiają procentowe określenie realizacji zlecenia już na liście głównej zleceń. Zbiorcza kontrola realizacji produkcji możliwa jest za pomocą raportów. Harmonogramowanie – łatwe i wygodne zarządzanie procesem produkcyjnym. Umożliwia automatyczną optymalizację harmonogramu planu oraz ręczną modyfikację harmonogramu głównego zgodnie z potrzebami planisty. Ułatwia zarządzanie aktualnym statusem zleceń produkcyjnych.

ETAP V

Raportowanie Umożliwia tworzenie własnych raportów związanych z procesem produkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nieograniczona elastyczność w kreowaniu wydruków w systemie wraz z możliwością ich eksportu w standardowych formatach: pdf, Word, Excel, xml. Nieograniczone możliwości raportowania – raporty standardowe, cross-tab, kilkadziesiąt rodzajów wykresów. Panel meldunkowy został zaprojektowany z myślą o pracownikach produkcyjnych. Jest to proste rozwiązanie nie wymagające znajomości całego programu. Pracownik korzysta jedynie z podstawowych, uproszczonych funkcji koniecznych do rejestracji czasu pracy nad daną operacją. Rejestracja czasu wykonywania operacji odbywa się bezpośrednio na hali produkcyjnej, a informacje tam zarejestrowane widoczne są natychmiast w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją. Krok 1 Pracownik loguje się do systemu wprowadzając swój login za pomocą czytnika kodów kreskowych lub przy użyciu klawiatury Krok 2 Skanując lub wprowadzając kod wykonania danej operacji zostaje przeniesiony do okna rejestracji czasu pracy, gdzie może określić gniazdo produkcyjne oraz stanowisko, na którym będzie pracował. Krok 3 Przyciskiem START rozpoczyna rejestrację pracy. W tym samym czasie inny pracownik może zacząć pracę nad kolejnym zleceniem. Dodatkowe możliwości paneli meldunkowych:
 • podgląd dokumentacji do karty technologicznej,
 • podgląd dokumentacji do zlecenia,
 • podgląd dokumentacji do operacji,
 • podgląd BOM,
 • podgląd historii operacji wykonanych na zleceniu,
 • „Moje operacje” – zbiór operacji wykonanych i zaplanowanych,
 • moduł planowania operacji dla pracowników (SERP Zarządzanie Produkcją).
Mogą Cię również zainteresować: