Czy potrzebujesz chronić swoje dane firmowe?

Dbasz o bezpieczeństwo danych firmowych, ale nie masz pewności czy robisz to skutecznie? Gromadzisz informacje o swoich klientach i kontrahentach, a także dane osobowe pracowników? Zależy Ci na efektywnym wykorzystaniu czasu pracy Twoich pracowników? Twoi pracownicy korzystają z wielu aplikacji, mają dostęp do zasobów danych firmowych? Pracownicy wykorzystują komputery prywatne do celów służbowych lub firmowe do celów prywatnych?

Wdrażając Safetica

  • Zyskaj pełen obraz wszystkich potencjalnie ryzykownych akcji w Twojej firmie oraz sytuacji, w których możesz utracić kontrolę nad danymi.
  • Miej stałą kontrolę nad danymi wrażliwymi w swojej firmie. Zarządzaj zdalnie, wbudowanym w system operacyjny Windows, programem szyfrującym BitLocker. Spełnij zasadę rozliczalności zgodną z RODO – w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa – miej możliwość wykazania, że zabezpieczyłeś swoje dane przed wyciekiem w odpowiedni sposób.
  • Otrzymuj regularne raporty produktywności pracowników. Alerty o zmianach aktywności pracowników wskażą potencjalne luki w bezpieczeństwie firmowych danych. Kontroluj wykorzystanie drukarek oraz aplikacji.
  • Nadaj pracownikom uprawnienia do korzystania z aplikacji, stron internetowych i plików powiązanych z ich pracą. Blokuj dostęp do pozostałych zasobów zwiększając tym samym bezpieczeństwo firmowej sieci
  • Zabezpiecz pliki przed niepowołanym dostępem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Twojej firmy. Wydziel chronione strefy danych. Zarządzaj wymiennymi nośnikami danych.

Kryteria RODO, które Safetica wspiera:

Art. 5.2: Wsparcie dla wymogów rozliczalności Art. 5.1: Wsparcie dla wymogów minimalizacji danych Art. 25: Wsparcie dla ochrony w fazie projektowania Art. 32.1a; 33.1: Wsparcie dla dokumentowania stosowanych zabezpieczeń w przypadku naruszenia ochrony danych Art. 33.5: Zapobiega bądź utrudnia wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych Mogą Cię zainteresować: Bezpieczeństwo IT Sage Zarządzanie Produkcją enova365