Sage Business Intelligence

Business Intelligence to zaawansowane i intuicyjne narzędzie do analizy danych, dające dostęp do danych zagregowanych i zwymiarowanych poprzez standardowe raporty on-line oraz w Excelu w formie tabel przestawnych. Daje możliwość tworzenia własnych raportów i analiz oraz automatyzacji ich wykonywania i dystrybucji (np. e-mailem). Dzięki temu modułowi:
  • monitorujesz wykonanie planu sprzedaży
  • Poprawiasz rentowność promocji
  • Otrzymujesz informacje o obrotach na poszczególnych kontrahentach i klientach

Dzięki nowym mechanizmom budowania dekretów księgowych i przesyłania zwymiarowanych danych możesz:

  • poszerzać bazy informacji zarządczych bez rozbudowy planu kont
  • rozwijać plan kont na potrzeby analityczne w oparciu o słowniki

Budowanie i monitorowanie realizacji budżetów wykonujesz dzięki:

  • możliwościom zarządzania wieloma wersjami budżetów
  • weryfikacji poziomu realizacji budżetu, na poziomie projektów czy centrów kosztowych, w układzie bilans, w układzie kont, przychody i koszty według wymiarów.
Mogą Cię również zainteresować: