Handel ERP

Symfonia Handel

ułatwi prowadzenie działań sprzedażowych oraz zarządzanie magazynem w Państwa firmie. Pakiet gotowych raportów i zestawień do analizy sprzedaży i gospodarki magazynowej dostarczy istotnych informacji do podejmowania decyzji handlowych. Decydując się na Symfonia Handel zapewnią Państwo swojej firmie łatwe w użytkowaniu narzędzie do obsługi i zarządzania sprzedażą. Wraz z intuicyjnym programem, zyskają Państwo również:
 • możliwość wygodnego planowania i realizacji wybranej przez Państwa polityki cenowej i sprzedaży w firmie,
 • funkcjonalność łatwego zarządzania promocjami i rabatami oraz automatyzacji cenników,
 • komfort i wydajność codziennej pracy osób zajmujących się sprzedażą i gospodarką magazynową,
 • pełną obsługę dokumentów handlowych, kasowych i magazynowych oraz transakcji gotówkowych,
 • możliwość rozwoju biznesu na rynki zagraniczne,
 • optymalizację kosztów magazynowania,
 • szybki dostęp do niezbędnych informacji i narzędzi analitycznych.

Symfonia Handel zapewnia:

 • prowadzenie kartotek towarowych z przypisanymi cenami sprzedaży (można wprowadzić 10 typów cen),
 • ewidencję dokumentów według zasady memoriałowej lub kasowej,
 • obsługę transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie, w tym krajowych i zagranicznych,
 • obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami,
 • prowadzenie rejestru płatności w walucie obcej lub krajowej,
 • możliwość obsługi wieloodziałowości i wielofirmowości,
 • możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu oraz terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów,
 • pobranie z GUS i automatyczne wczytanie danych nowego kontrahenta,
 • import kursów walut z NBP,
 • sporządzanie zestawień sprzedażowych według listy kontrahentów czy towarów,
 • sprawdzanie stanu rozrachunku z kontrahentem,
 • sprawdzanie statusu kontrahenta: czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest zarejestrowany w VIES.
Mogą Cię również zainteresować: