edek

e-Dek

Program eDek stanowi doskonałe narzędzie pracy, znacznie ułatwiające codzienne zmagania z formularzami podatkowymi, poprzez uproszczenie wypełniania, poprawiania, korygowania deklaracji podatkowych – a w szczególności wysyłania ich drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje.

Program został zaprojektowany tak, aby umożliwić efektywne zarządzanie bazą wielu deklaracji:

Dla kogo jest przeznaczony system e-Dek?

Program przeznaczony jest dla wszystkich, którzy maja do czynienia z wypełnianiem deklaracji podatkowych. Są to przede wszystkim:

 • Biura i kancelarie podatkowe,
 • Doradcy Podatkowi,
 • Firmy zajmujące się usługowym prowadzeniem księgowości,
 • Osoby pomagające innym wypełniać formularze rozliczeń rocznych,
 • I wszyscy inni, którzy mają dość ręcznego wypełniania tychże.

Program eDek oferuje następujące funkcje:

 • Wypełnianie wielu typów deklaracji podatkowych,
 • Importowanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych z podziałem na podmioty,
 • Wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje oraz odbieranie poświadczeń odbioru,
 • Drukowanie na czystych kartkach papieru, a także na gotowych formularzach,
 • Wypełnianie i drukowanie poleceń przelewów bankowych, tworzenie kopii i korekt istniejących deklaracji.
 • Przeszukiwanie deklaracji w oparciu o różne kryteria,
 • Grupowanie deklaracji w oparciu o podmiot, dla którego deklaracja została sporządzona,
 • Przechowywanie listy podmiotów wraz z informacjami rejestrowymi, co znacznie skraca czas wypełniania nowych deklaracji,

Wysyłka deklaracji i e-sprawozdań

Program umożliwia składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego oraz wysłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Program także pozwala na pobieranie urzędowych poświadczeń odbioru. Wbudowany kreator wysyłki pozwala na jednoczesne wysłanie wielu deklaracji, co upraszcza obsługę i skraca czas całej procedury. W bieżącej wersji program pozwala na wysyłanie drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje ponad 80-ciu typów deklaracji podatkowych.

Import deklaracji z programów finansowo-księgowych

Program umożliwia wczytanie deklaracji sporządzonych przy pomocy programów finansowo-księgowych i zapisanych w formie plików XML.

Ułatwia to kreator pozwalający jednorazowo wczytać deklaracje z wielu plików. Deklaracje są automatycznie weryfikowane i mogą zostać przekazane do wysłania.

Program na podstawie danych zawartych w deklaracjach, przyporządkowuje je zarejestrowanym w programie podmiotom. Kreator importu może także automatycznie rejestrować nowe podmioty.

Lista formularzy

Program umożliwia wypełnianie większości formularzy podatkowych. W kolejnych wersjach programu poszerzamy asortyment formularzy o nowe, a także, zgodnie z ukazującymi się przepisami, aktualizujemy te już obsługiwane.

Dostępne są formularze w różnych wersjach w zależności od okresu, którego deklaracja dotyczy. Umożliwia to sporządzanie korekt deklaracji za przeszłe okresy.

Funkcje zaawansowane

Ponadto program pozwala na:

 • wykorzystanie profesjonalnej bazy danych, jaką jest Microsoft SQL Server 2005/2016,
 • pracę w sieci w trybie wielostanowiskowym
 • eksport i import formularzy w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją systemu e-Deklaracje,
 • automatyczną aktualizację programu,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.

Aktualna wersja oprogramowania znajduje się tutaj