Weryfikacja VAT

 • Import plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT 7 i VAT 7K wraz ze sprawdzeniem ze schemą (czyli sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików VAT oraz deklaracji VAT
 • Pełne sprawdzenie pliku JPK_VAT, wszystkie testy weryfikujące z wyłączeniem testów krzyżowych z innymi strukturami JPK
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na dzień faktury na liście faktur zakupu

Twoje korzyści :

 • Przygotujesz plik JPK, pod kątem technicznym i merytorycznym (dzięki testom sprawdzającym przygotowanym przez Symfonia i PwC), do comiesięcznej wysyłki na platformę Ministerstwa Finansów
 • Oszczędzisz czas, dzięki weryfikacji statusu kontrahenta na dzień wystawienia faktury
 • Zyskasz bezpieczeństwo i pewność poprawnego rozliczenia podatku VAT oraz bezpieczeństwo prawno-podatkowe księgowej oraz firmy

Status kontrahenta

 • Import plików JPK_VAT oraz JPK_FA wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Weryfikacja statusu kontrahenta na bieżący dzień w rejestrach VAT oraz VIES wraz z historią zmian tych statusów wraz z historią zmian statusów
 • Eksport danych i zapis w formatach Excel oraz PDF

Twoje korzyści :

 • Oszczędzisz czas, dzięki bieżącej weryfikacji kontrahenta, co spowoduje brak konieczności przygotowania korekt do Urzędu Skarbowego
 • Zyskasz pewność poprawnego rozliczenia VAT w danym okresie

Kontrola podatkowa

 • Import pozostałych plików JPK: Faktura, Magazyn, Wyciągi Bankowe, Prosta Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Przychodów wraz ze sprawdzeniem ze schemą (sprawdzenie techniczne)
 • Pełen podgląd danych z plików JPK
 • Pełne sprawdzenie plików JPK – wszystkie testy weryfikujące dla tych plików oraz testy sprawdzające krzyżowo z plikiem JPK_VAT
 • Funkcjonalność pre-kontroli podatkowej wraz z eksportem wyników kontroli do PDF

Twoje korzyści:

 • Łatwo przeprowadzisz pre-kontrole podatkowe plików JPK oraz wyeksportujesz raport do formatu PDF
 • Otrzymasz analizę powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodności
 • Wzmocnisz kontrolę nad poprawnością rozliczeń VAT, dzięki dodatkowym testom sprawdzającym krzyżowo dane z JPK_VAT z innymi plikami

Sprawozdanie finansowe

  • Import plików JPK_Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawdzeniem technicznym (zgodność z wymaganą schemą)
  • Pełen podgląd danych wygenerowanych w e-sprawozdaniu finansowym
  • Merytoryczna weryfikacja danych za pomocą testów sprawdzających opracowanych przez PwC (m.in. bilans aktywów i pasywów, weryfikacja wartości niem
 • aterialnych i prawnych z poprzedniego okresu rozliczeniowego względem aktualnego, sprawdzenie równowagi między Bilansem a Rachunkiem Zysków i Strat)

Twoje korzyści:

 • Zyskasz pewność prawidłowego przygotowania do nowego, obligatoryjnego, sposobu raportowania sprawozdań finansowych
 • Zidentyfikujesz nieprawidłowości między danymi w e-sprawozdaniu i zyskasz możliwość ich poprawienia
Może Cię również zainteresować: