Moduł Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż wspiera wieloetapowy proces planowania, harmonogramowania, kontroli realizacji oraz rozliczania produkcji. Szerokie możliwości narzędzia przekładają się na  zwiększenie efektywności procesu wytwórczego, wpływając na jego optymalizację i redukcję kosztów.

zarządzanie produkcją Streamsoft

Obszar związany z przygotowaniem technologii na produkt. Moduł Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż oferuje możliwość ustalenia operacji niezbędnych do wykonania produktu. Na szybkość zakładania technologii, wpływa możliwość korzystania z kreatora technologii, który wykorzystuje wzorce operacji oraz pozwala zaimportować BOM (ang. Bill of Materials)  na podstawie danych przekazanych przez programy CAD.  Jednocześnie przygotowane tam rysunki technologiczne zostają przeniesione do odpowiednich składników struktury BOM.  Zaś na późniejszym etapie, np. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, system obsługuje import ich rewizji.

Moduł Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż wspomaga proces planowania produkcji z wykorzystaniem metodologii APICS. Zakłada ona osiąganie strategicznych celów dla całego przedsiębiorstwa, poprzez zastosowanie bilansowej metody planowania, uwzględniającej potrzeby tak działów sprzedaży, jak i produkcji oraz zakupów. W ten sposób powstaje główny plan produkcji, którego podstawą są  trzy źródła popytu: prognozy, zamówienia od odbiorców i wewnętrzne.

 

Kolejkowanie zleceń w systemie Streamsoft Prestiż odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem algorytmu szeregowania operacji produkcyjnych, który pozwala na wybór wielu scenariuszy i zasad rozkładu operacji. Uzyskane wyniki system przedstawia w formie wykresu, który jeszcze przed zapisem można modyfikować ręcznie, z wykorzystaniem intuicyjnej funkcji „Drag & Drop”.

Rozliczenie produkcji w toku w module Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż odbywa się z wykorzystaniem meldunków zwrotnych, które pozwalają na bieżący wgląd w aktualny poziom zaawansowania zlecenia oraz wykonaną w zleceniu ilość produktów. Tak więc źródłem danych o postępie produkcji są raporty przekazywane przez pracowników, bezpośrednio z hali produkcyjnej. 

Dostępne w module Zarządzanie Produkcją Streamsoft Prestiż meldunki start – stop usprawniają kontrolę czasu i przyczyn przestojów na hali produkcyjnej. Stanowią, obok danych dotyczących aktualnego poziomu realizacji produkcji, istotne informacje w procesie kontroli produkcji.

W module Zarządzania Produkcją Streamsoft Prestiż dostępne są również integracje CAD, MES, nesting, które usprawniają przebieg procesu produkcji.

Współpraca z urządzeniami do projektowania brył 3D umożliwia utworzenie zlecenia produkcyjnego lub technologii poprzez import na  podstawie danych z CAD. Gwarantuje to m.in. szybszy start prac na produkcji i skrócenie czasu realizacji projektu, zarówno w układzie produkcji seryjnej, małoseryjnej, jak i jednostkowej.

Zachodzi wielopoziomowo i pozwala na bieżąco śledzić zlecenie z uwzględnieniem pracy maszyn, bezpośrednio na panelu produkcyjnym Streamsoft Prestiż. Pozwala to m.in. automatyzować zbieranie pełnych danych z produkcji  - wraz z kontrolą wskaźników OEE, z uniknięciem podwójnej pracy operatora.

Wymiana danych pomiędzy ERP a systemami do rozkroju zachodzi na czterech poziomach: stanów magazynowych, zapotrzebowania na detale do nestingu, wygenerowania zlecenia na rozkrój oraz rozliczenia zlecenia po zakończonym procesie cięcia.  Integracja wpływa na  redukcję ryzyka pomyłki przy rozkroju, oszczędność materiałową i zwiększenie  ogólnego tempa procesu produkcyjnego. 

Aplikacja Kierownika Produkcji jest częścią rozwiązania Streamsoft Prestiż ERP mobile. Pozwala na szybki dostęp do najważniejszych informacji na temat aktualnego stanu produkcji oraz pełną kontrolę nad kluczowymi  etapami zlecenia produkcyjnego bezpośrednio na smartfonie. Kontrola produkcji może przebiegać więc niezależnie od miejsca i czasu, zawsze wtedy, kiedy zachodzi potrzeba.