Site Loader
Odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat JPK_V7 – Co to jest JPK_V7? JPK_V7 to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). – Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT? JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy: od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa-  zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro  , zaś pozostałe dobrowolnie, od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).   UWAGA: Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.   UWAGA: Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. – Jakie jest zastosowanie i zawartość JPK_V7? JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12),jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).   JPK_VAT będzie zawierać:  
  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.
  – Jakie są zasady wysyłki i podpisywania JPK_V7? Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K). JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że
  1. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).
  Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:  
  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
  JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:  
  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.
  Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).   Rozliczenia kwartalne:   Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.   JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia   – Jak wykazać na JPK_V7 fakturę do paragonu? W JPK_V7 faktury do paragonu wykazywana ma być w następujący sposób: Faktura do paragonu osoby fizycznej ma zawierać oznaczenie FP (bez wartości kwotowych) Faktura do paragonu z NIP czyli dla osoby niefizycznej, wykazujemy bez oznaczenia FP (bez wartości kwotowych jeśli w JPK_V7 wykazany jest paragon).   – Na jakim wzorze należy dokonywać korekt JPK_VAT za okres gdy jeszcze nie obowiązywało JPK_V7? We wrześniu 2020 r. u podatnika zaistniała konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaki wariant schemy JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.? Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy na wariancie schemy JPK_VAT(3). Dlatego dokonując we wrześniu 2020 r. korekty JPK_VAT za miesiąc luty 2020 r. należy użyć wariant schemy JPK_VAT(3). Najnowszy wzór można znaleźć pod tym linkiem – Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12, jest zobowiązany do składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z powyższym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0? Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosił się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).   Podatnicy rozliczający podatek VAT w ramach ww. deklaracji, w tym skróconej deklaracji VAT-12, nie będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT z deklaracją.   – Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13? Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej. – Broszura informacyjna dla JPK_V7 Broszura JPK_V7 – Generowanie JPK_V7 w programie
– Weryfikacja jakości danych w plikach JPK_V7
Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem na stronie enova365 Pobierz broszurę JPK_V7 enova365  Mogą Cię również zainteresować
eDek
e-Audytor
Paragony i faktury do paragonu w JPK_V7 oraz w JPK_VAT

Udostępnij:


Post Author: tomek

One Reply to “JPK_V7 FAQ”

  1. Pingback:

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X