Site Loader
Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach 2023

  W Polsce w latach 2023 i 2024 planowane są pewne zmiany w podatkach. W niniejszym artykule przedstawimy te zmiany krok po kroku, abyś mógł zrozumieć, jakie będą ich konsekwencje dla przedsiębiorców i podatników.  

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  Od 1 stycznia 2023 roku planowane jest wprowadzenie zmian w stawce podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Obecnie najniższa stawka wynosi 17%, a najwyższa 32%. Zmiany przewidują obniżenie stawki najniższej z 17% do 16%, a jednocześnie podwyższenie stawki najwyższej z 32% do 35%. To oznacza, że osoby zarabiające najwięcej zapłacą więcej podatku, a osoby zarabiające mniej – mniej.  

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)

  Od 1 stycznia 2023 roku planowane są również zmiany w podatku od towarów i usług (VAT). Obecnie stawka podstawowa wynosi 23%, a stawka obniżona – 5% lub 8%. Zmiany przewidują podniesienie stawki podstawowej z 23% do 25%, a jednocześnie obniżenie stawki obniżonej z 5% lub 8% do 4,5% lub 7%. To oznacza, że niektóre produkty i usługi, takie jak np. książki, leki, czy artykuły spożywcze, będą tańsze.  

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

  Od 1 stycznia 2023 roku planowane są także zmiany w podatku od spadków i darowizn. Obecnie stawka podatku wynosi 5%, 10% lub 20%, w zależności od wartości darowizny lub spadku. Zmiany przewidują obniżenie stawek podatku do 3%, 5% lub 10%. To oznacza, że osoby, które otrzymują darowizny lub spadki, zapłacą mniejszy podatek.  

Zmiany w podatku akcyzowym

  Od 1 stycznia 2024 roku planowane są zmiany w podatku akcyzowym na paliwa. Obecnie stawki podatku wynoszą: dla benzyny – 1,43 zł/l, a dla oleju napędowego – 1,18 zł/l. Zmiany przewidują stopniowe podwyższanie stawek podatku aż do 2026 roku, kiedy to stawka dla benzyny wyniesie 2,30 zł/l, a dla oleju napędowego – 2  

Zmiany w opodatkowaniu firm

  Od 1 stycznia 2023 roku planowane są również zmiany w opodatkowaniu firm. Obecnie firmy opodatkowane są według skali podatkowej obejmującej stawkę 19% dla dochodów do 1,2 mln zł i 20% dla dochodów powyżej 1,2 mln zł. Zmiany przewidują wprowadzenie jednolitej stawki podatku CIT wynoszącej 9%. To oznacza, że firmy będą płacić mniejszy podatek i będą miały więcej środków na inwestycje lub rozwój.  

Podsumowanie

  Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oznaczają, że osoby zarabiające najwięcej zapłacą więcej podatku, a osoby zarabiające mniej – mniej. Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) oznaczają, że niektóre produkty i usługi będą tańsze. Zmiany w podatku od spadków i darowizn oznaczają, że osoby otrzymujące darowizny lub spadki zapłacą mniejszy podatek. Zmiany w podatku akcyzowym na paliwa oznaczają stopniowe podwyższanie stawek podatku aż do 2026 roku. Z kolei zmiany w opodatkowaniu firm oznaczają wprowadzenie jednolitej stawki podatku CIT wynoszącej 9%, co oznacza mniejszy podatek dla firm i więcej środków na inwestycje lub rozwój.

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X