Site Loader
Ksef a rynek konsultingowy

Jak zmiany w polskim prawie wpłynęły na rynek usług konsultingowych

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w polskim prawie dotyczącym Ksiąg Rachunkowych i Ewidencji Finansowej (KSeF). Wprowadzone zmiany miały na celu ujednolicenie i usprawnienie procesów rachunkowych, a także zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności podatników. W 2019 roku wprowadzono nowelizację ustawy o rachunkowości, która wprowadziła szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Wśród nich znalazły się m.in. obowiązek prowadzenia elektronicznej księgowości, wprowadzenie nowych form dokumentów księgowych oraz konieczność prowadzenia rejestru VAT. Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązku składania deklaracji CIT-8 i CIT-8/O, które mają na celu umożliwienie weryfikacji przepływów pieniężnych w firmie. Wprowadzenie tych deklaracji ma na celu zwiększenie przejrzystości finansowej i umożliwienie łatwiejszej kontroli ze strony organów podatkowych. W 2020 roku wprowadzono również nowy sposób wystawiania faktur VAT, który ma na celu ujednolicenie i usprawnienie procesów księgowych. Od tego czasu wszystkie faktury VAT muszą być wystawiane w formie elektronicznej, co pozwala na szybsze i łatwiejsze ich przetwarzanie. Niezaprzeczalnie, wprowadzone zmiany w polskim prawie dotyczącym KSeF wprowadziły szereg nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Jednocześnie jednak, te zmiany umożliwiają lepsze zarządzanie finansami, a także ułatwiają kontrolę ze strony organów podatkowych. W rezultacie, przedsiębiorcy mają większą pewność, że ich działalność jest zgodna z obowiązującym prawem, a także, że ich finanse są prowadzone w sposób zgodny z wymogami prawnymi.

Pozytywne skutki dla konsultantów ERP: nowe możliwości i szanse

Ponadto, wprowadzone zmiany wprowadzają nowe możliwości dla konsultantów ERP. Dzięki temu, że przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia elektronicznej księgowości oraz wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, konsultanci ERP mogą zaoferować swoje usługi w zakresie wdrożenia i integracji systemów informatycznych z procesami rachunkowymi. W rezultacie, konsultanci ERP mają możliwość rozwijania swojej działalności i zdobywania nowych klientów.

Podsumowanie i wnioski

Na koniec, warto zauważyć, że zmiany w polskim prawie dotyczącym KSeF to nie tylko nowe obowiązki dla przedsiębiorców, ale także nowe możliwości dla konsultantów ERP. Dzięki temu, że przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia elektronicznej księgowości oraz wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, konsultanci ERP mają możliwość rozwijania swojej działalności i zdobywania nowych klientów. W rezultacie, obie strony – przedsiębiorcy i konsultanci ERP – mogą czerpać korzyści z wprowadzonych zmian w polskim prawie dotyczącym KSeF.

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X