Dziękujemy za subskrypcję

    KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SMART ERP SYSTEMS Sp. z o.o., NIP: 5223163807, REGON: 383858418, KRS: 0000966613, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa o prawo dostępu do treści danych ,prawo do sprostowania ,usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia ,do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność.o Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach
  6. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z automatycznym podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu