Site Loader

Pakiet VAT e-commerce

👉 Jakie zmiany w VAT nastąpią od 1 lipca 2021 r.? 👇👇

👉 rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;
👉 wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych – tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;
👉 określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;
👉 wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.
Celem zmian w ustawach normujących opodatkowanie dochodu jest umożliwienie podatnikom odliczania od dochodu (przychodu) wydatków 💲 związanych z nabyciem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, wykorzystywanych do przekazywania danych do systemu poboru opłaty elektronicznej KAS.

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X