Site Loader
enova365 2012.4.9
  Obszary zmian enova365

Wersja srebrna/złota

WERSJA STANDARD

Moduł Systemowe

Poprawione funkcje

GUI Poprawiono wyświetlanie paska postępu (progres zamiast procentów). W przypadku operacji wykorzystujących przetwarzanie równoległe, logowanie postępu odbywa się obecnie przez klasę TraceInfo zamiast klasy Log. Dodatkowo, przywrócono mechanizm przechwytywania komunikatów postępu i aktualizacji paska postępu, jeśli komunikat zawiera znak procentu.

Moduł Handel

Poprawione funkcje
Dokumenty magazynowe Poprawiono mechanizm tworzenia dokumentu rozchodowego z listy zaznaczonych zasobów magazynowych. Dotychczas utworzony dokument pobierał inne zasoby niż zaznaczone w przypadku, gdy w jego definicji włączono automatyczne wskazywanie zasobów.

Moduł Kadry i Płace

Poprawione funkcje
Podstawa chorobowego Poprawiono naliczanie podstawy zasiłku chorobowego, w przypadku wliczania do podstawy miesięcy, w których wystąpił urlop bezpłatny. Wynagrodzenie było przyjmowane do podstawy zasiłku bez uzupełnienia za czas urlopu bezpłatnego. Podstawa chorobowego Poprawiono wliczanie premii rocznej do podstawy zasiłku w przypadku, gdy w danym miesiącu została uwzględniona premia roczna za rok wcześniejszy niż poprzedzający nieobecność, a następnie po wypłacie dodano nieobecność na pozostałe dni tego samego miesiąca. W sytuacji rozliczania dodanej nieobecności po wypłacie premii rocznej za rok poprzedni, podstawa zasiłku była niepotrzebnie ponownie przeliczana z uwzględnieniem premii rocznej za rok poprzedni.
e-Deklaracje PIT Poprawiono generowanie następujących e-deklaracji: PIT-11(26), PIT-4R(11), PIT-8AR(10), PIT-R(20), PIT-8C(10), IFT-1(16), IFT-1R(16). W sytuacji, kiedy w nazwie firmy (np. w przypadku klienta biura rachunkowego) znajdowały się przecinki, to na e-deklaracji nazwa tej firmy generowała się niepoprawnie.
Pracownicy Eksportowi Poprawiono naliczanie podstawy chorobowego w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca przebywa w Polsce, a część za granicą. Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe za czas pracy było niepotrzebnie uzupełniane za czas nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej.
Składka Zdrowotna Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika poniżej 26 r.ż. w przypadku, gdy na wypłacie w danym miesiącu następuje przekroczenie limitu zwolnienia z podatku. Jeżeli na wypłacie składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku została ograniczona do wysokości podatku, następowało również niesłuszne ograniczenie składki zdrowotnej 9%. Składka zdrowotna 9% będzie ograniczana do wysokości podatku tylko w przypadku, gdyby bez stosowania zwolnienia z podatku osób poniżej 26 r.ż. również należałoby ją ograniczyć.
Podatek Poprawiono naliczanie zaliczki podatku dla osób zatrudnionych jednocześnie na etacie i umowie zlecenia, które należą do PPK. W przypadku rozliczania podatku od PPK według daty wypłaty, w zależności od kolejności rozliczania etatu lub zlecenia, w niektórych przypadkach zaliczka podatku liczyła się niepoprawnie.
Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Poprawiono rozrzucanie ulgi podatkowej, w przypadku naliczania kilku list płac wraz z dodatkiem niepodlegającym uldze. Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Poprawiono wyświetlanie wartości ulgi podatkowej. W pewnych przypadkach pomimo odliczenia od podatku prawidłowej wartości, na wypłacie na zakładce Podatki wartość ulgi podatkowej była podwajana.

Wydruki

Nieobecności ZUS Poprawiono działanie raportu “Zestawienie wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń”. W przypadku kiedy nieobecności ZUS importowane były z PUE, a raport wywoływany był do arkusza Excel, to błędnie wyświetlane były daty w okresie niezdolności do pracy. Wydruk dostępny jest z poziomu list kadrowych w sekcji “Wynagrodzenia i zasiłki”.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych

Dodatki
Elektroniczne Wyciągi Bankowe – Webservice Webservice BNP Paribas – w celu dostosowania do obecnych wymogów szyfrowania banku ustawiono protokół szyfrowania TLS 1.2.

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X