Site Loader
enova365 Multi

Wersja 2010.1.4 (2010.1.4.0) z dnia 20.11.2020

20 listopada 2020 opublikowana została wersja 2010.1.4 enova365 zawierająca następujące zmiany:

Kadry i Płace

 1. Listy płac. Uzupełniono schemat pliku o pozycje związane ze składkami PPK.
 2. Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 grudnia 2020:
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.168,93 zł;
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów:
   • I rok nauki – 258,45 zł
   • II rok nauki – 310,14 zł
   • III rok nauki – 361,83 zł
   • Młodociani, przyuczani do wykonywania określonej pracy – 206,76 zł.

Księgowość

 1. Importy. Zakres importu z plików TXT w strukturze Comarch ERP Klasyka, realizowanego za pomocą czynności Plik/Importuj zapisy/Dokumenty handlowe i raporty kasowe (TXT), poszerzono o import oznaczeń procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K.
 2. Deklaracja CIT-ST. Umożliwiono edycję pola Okres w deklaracji CIT-ST wysyłanej jako samodzielna deklaracja w trakcie roku, kiedy zmienia się stan zatrudnienia pracowników.

Handel

 1. Towary. Wycofano podział kodów na wagowe i cenowe w oparciu o prefiksy zawarte w specyfikacji GTIN. Przywrócono interpretację prefiksów zaczynających się cyfrą 2: 23, 24 – jako kody cenowe, a pozostałych – jako kody wagowe.
 2. Dokumenty fiskalizowane. Zmieniono działanie czynności Raport fiskalny dla paragonów, tak aby raport dla korekt uwzględniał dokumenty, które mają przypisaną ewidencję z typem dokumentu FP (standardowa definicja ewidencji o takim typie do SPFVP).
 3. Dokumenty fiskalizowane. Poprawiono raport fiskalny dla paragonów, który nie generował się w specyficzny przypadku, gdy wystawiono korektę do faktury fiskalizowanej uwzględnianej w raporcie i na korekcie dodano pozycję.
 4. Korekty dokumentów. Wprowadzono poprawkę dotyczącą zatwierdzania korekt dokumentów magazynowych. W pewnych scenariuszach, gdy towar z dokumentu przyjęcia przesunięto na inny magazyn, próba zatwierdzenia dokumentu kończyła się niepowodzeniem.
 5. Relacje dokumentów. Poprawiono nadawanie numeru guid dla relacji ZS->RWP. Relacja ta otrzymywała numer guid, który był wykorzystywany w przeszłości przez relację FN -> Dokument wewn. VAT. Problem dotyczył baz danych w których istnieje relacja FN -> Dokument wewn. VAT i powodował jej usuwanie podczas konwersji.
 6. Faktury zaliczkowe. Wprowadzono poprawkę dotyczącą wydruku faktur zaliczkowych i końcowych do zaliczkowych. Problem dotyczył dokumentów, na których ręcznie zmieniono Stawkę VAT towaru lub parametr VAT liczony od. W takim przypadku w tabeli wartości zamówienia były niewłaściwe wartości.
 7. Limit kredytowy. Poprawiono działanie obliczania kwoty zadłużenia kontrahenta po dozwolonym limicie opóźnienia. Po zmianach w wersji 2010.0.0.0 włączenie uwzględniania wpłat w limicie kredytowym powodowało niepoprawne wyliczenie zadłużenia po dozwolonym opóźnieniu.

Systemowe

 1. Interfejs użytkownika. Dla telefonów komórkowych poprawiono błąd uniemożliwiający zwijanie i rozwijanie grup znajdujących się na folderach, np. Panel użytkownika w Pulpicie kontrahenta.
 2. Wydruki. W przypadku kompilacji błędnie skonstruowanych wydruków ASPX, błędy z kompilacji wydruku zapisywane są w log-u dostępnym na stronach technicznych.
 3. Wydruki. Poprawiono tworzenie seryjnych wydruków ASPX.

Przedstawiciel Handlowy

 1. Kontrahent. W tej wersji programu w obszarze ‘Przedstawiciel Handlowy’ zostały przywrócone funkcjonalności ‘Dane z GUS-BIR’ oraz w ‘Status w bazie VAT MF na dzień’ dostępne w kartotece kontrahenta. Funkcja ‘Dane z GUS-BIR’ jest dostępna w kartotece kontrahenta z poziomu paska narzędziowego, a ‘Status w bazie VAT MF na dzień’ z menu ‘Czynności’.
Mogą Cię również zainteresować : enova365 2010.1.3, enova365 , JPK_V7M Paragony

Udostępnij:


Post Author: tomek

Dodaj komentarz

Show Buttons
Hide Buttons
X